MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đông Ngàn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22210, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh là 22210.

2. Mã bưu chính 22210 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22210 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đông Ngàn Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22210 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh có 5 số là 22210, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222110

Tên bưu cục: Khai Thác

Điện thoại: 743464

Địa chỉ: Phố Minh Khai, Thị Trấn Từ Sơn Đông Ngàn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222120

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 02223743444

Địa chỉ: Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn Đông Ngàn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222150

Tên bưu cục: Từ Sơn

Điện thoại: 02223835555

Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn Đông Ngàn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222170

Tên bưu cục: Từ Sơn

Điện thoại: 02223835555

Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn Đông Ngàn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222100

Tên bưu cục: Từ Sơn

Điện thoại: 02223835555

Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn Đông Ngàn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>