MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Nguyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222140

Tên bưu cục: Đồng Nguyên

Điện thoại: 740740

Địa chỉ: Phố Mới, Phường Đồng Nguyên Đồng Nguyên Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222141

Tên bưu cục: Nvh Thôn Vĩnh Kiều

Điện thoại: 744234

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Kiều, Xã Đồng Nguyên Đồng Nguyên Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>