MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Nhân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 112157

Tên bưu cục: Hương Viên

Điện thoại: 39782904

Địa chỉ: Sô´34, Phố Hương Viên, Phường Đồng Nhân Đồng Nhân Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112156

Tên bưu cục: Lê Gia Định

Điện thoại:

Địa chỉ: Dãy nhà K, Khu tập thể Bưu Điện, Phường Đồng Nhân Đồng Nhân Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>