MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 445350

Tên bưu cục: Đông Ninh

Điện thoại: 01278593789

Địa chỉ: Thôn Hạc Thành, Xã Đông Ninh Đông Ninh Đông Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>