MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 412240

Tên bưu cục: Châu Giang

Điện thoại: 02273.852069

Địa chỉ: Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong Đông Phong Đông Hưng Thái Bình

Xem chi tiết>>