MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Ruộng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 352390

Tên bưu cục: Đồng Ruộng

Điện thoại: 0974261203

Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Đồng Ruộng Đồng Ruộng Đà Bắc Hoà Bình

Xem chi tiết>>