MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156180

Tên bưu cục: Đông Sơn

Điện thoại: 840180

Địa chỉ: Sô´0, Khu phố Gốt, Xã Đông Sơn Đông Sơn Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 156191

Tên bưu cục: Đông Sơn

Điện thoại: 01666260868

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Đông Sơn Đông Sơn Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>