MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 433481

Tên bưu cục: Đông Sơn

Điện thoại: ??0989873622

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đông Sơn Đông Sơn Tam Điệp Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433480

Tên bưu cục: Nông Trường Chè

Điện thoại: 01652736399

Địa chỉ: Thôn 4b, Xã Đông Sơn Đông Sơn Tam Điệp Ninh Bình

Xem chi tiết>>