MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Tâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 235110

Tên bưu cục: Đồng Tâm

Điện thoại: 02043876062

Địa chỉ: Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm Đồng Tâm Yên Thế Bắc Giang

Xem chi tiết>>