MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162320

Tên bưu cục: Đồng Thanh

Điện thoại: 811795

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Đồng Thanh Đồng Thanh Kim Động Hưng Yên

Xem chi tiết>>