MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431280

Tên bưu cục: Đinh Thị Hòa

Điện thoại: 030887488

Địa chỉ: Đường Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành Đông Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 430900

Tên bưu cục: Hệ 1

Điện thoại: 02293882590

Địa chỉ: Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành Đông Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431281

Tên bưu cục: Lê Thị Nga

Điện thoại: 030887499

Địa chỉ: Đường Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành Đông Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>