MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 303090

Tên bưu cục: Đông Thọ

Điện thoại: 01255737888

Địa chỉ: Thôn Đá Trơn, Xã Đông Thọ Đông Thọ Sơn Dương Tuyên Quang

Xem chi tiết>>