MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đông Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá là Mã bưu chính 44124, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá là 44124.

2. Mã bưu chính 44124 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 44124 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đông Thọ Thanh Hoá, Thanh Hoá.

Ngoài ra, Mã bưu chính 44124 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá

Mã bưu chính Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá có 5 số là 44124, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 441277

Tên bưu cục: Bà Triệu 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´375, Đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441279

Tên bưu cục: Bến xe liên tỉnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Việt Bắc, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441842

Tên bưu cục: Độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´595, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441843

Tên bưu cục: Độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441240

Tên bưu cục: Đội Cung

Điện thoại: 02373712451

Địa chỉ: Phố Đội Cung, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441840

Tên bưu cục: Đông Thọ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´lô 24, Phố Đội Cung, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441841

Tên bưu cục: Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´595, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441278

Tên bưu cục: Thọ Hạc

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´24b, Đường Thọ Hạc, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>