MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 205520

Tên bưu cục: Đồng Tiến

Điện thoại: 02033889202

Địa chỉ: Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến Đồng Tiến Cô Tô Quảng Ninh

Xem chi tiết>>