MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 246500

Tên bưu cục: Đồng Tiến

Điện thoại: 02053828209

Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến Đồng Tiến Hữu Lũng Lạng Sơn

Xem chi tiết>>