MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Trúc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 155570

Tên bưu cục: Đồng Trúc

Điện thoại: 02433595251

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Trúc Đồng Trúc Thạch Thất Hà Nội

Xem chi tiết>>