MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Văn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 468726

Tên bưu cục: Đồng lau

Điện thoại: 975101

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Đồng Văn Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 468910

Tên bưu cục: Đồng Lau

Điện thoại: 975101

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Đồng Văn Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 468710

Tên bưu cục: Đồng Văn

Điện thoại: 0943.114108

Địa chỉ: Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An

Xem chi tiết>>