MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Viên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 263240

Tên bưu cục: Đông Viên

Điện thoại: 02093840120

Địa chỉ: Thôn Làng Sen, Xã Đông Viên Đông Viên Chợ Đồn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>