MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Vinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 457120

Tên bưu cục: Đông Vinh

Điện thoại: 0944890129

Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh Đông Vinh Thanh Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>