MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Vĩnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 461880

Tên bưu cục: Đông Vĩnh

Điện thoại: 02383538558

Địa chỉ: Sô´52, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh Đông Vĩnh Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461881

Tên bưu cục: Đông Vịnh

Điện thoại: 02383538558

Địa chỉ: Khối Đại Lợi, Phường Đông Vĩnh Đông Vĩnh Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>