MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Vương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 234750

Tên bưu cục: Đồng Vương

Điện thoại: 02043830020

Địa chỉ: Bản La Xa, Xã Đồng Vương Đồng Vương Yên Thế Bắc Giang

Xem chi tiết>>