MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 295670

Tên bưu cục: Đồng Xuân

Điện thoại: 884489

Địa chỉ: Khu 6, Xã Đồng Xuân Đồng Xuân Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>