MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 412620

Tên bưu cục: Đông Xuân

Điện thoại: 0916984430

Địa chỉ: Thôn Lê lợi 1, Xã Đông Xuân Đông Xuân Đông Hưng Thái Bình

Xem chi tiết>>