MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội là Mã bưu chính 12540, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội là 12540.

2. Mã bưu chính 12540 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12540 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Giang Long Biên, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12540 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội có 5 số là 12540, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Giang, Long Biên, Hà Nội sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 125030

Tên bưu cục: BCP Long Biên

Điện thoại: 024.32127670

Địa chỉ: Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125400

Tên bưu cục: Đức Giang

Điện thoại: 024.38271466

Địa chỉ: Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125463

Tên bưu cục: Đức Giang 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´49, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125469

Tên bưu cục: Đức Giang 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´48, Ngõ 49, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125470

Tên bưu cục: Đức Giang 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´55c, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125474

Tên bưu cục: Đức Giang 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´53/20, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125482

Tên bưu cục: Đức Giang 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´số 1, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 126460

Tên bưu cục: KHL TT5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125476

Tên bưu cục: Khối 10

Điện thoại: 6558653

Địa chỉ: Sô´99/71, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125467

Tên bưu cục: Khu đô thị Việt Hưng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´528/126, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 126410

Tên bưu cục: KT Đức Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125483

Tên bưu cục: Ngo Gia Tu

Điện thoại: 38777992

Địa chỉ: Sô´134, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125490

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125461

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´134, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125462

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´931, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125460

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´170/2, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125477

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 11

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´326, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125464

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´431, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125465

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´234/40, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125468

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´339, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang Đức Giang Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>