MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đức Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 139400

Tên bưu cục: Đức Hòa

Điện thoại: 02438851488

Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà Đức Hoà Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>