MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Hoà Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An là Mã bưu chính 85378, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An là 85378.

2. Mã bưu chính 85378 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85378 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85378 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An

Mã bưu chính Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An có 5 số là 85378, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Hoà Thượng, Đức Hoà, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 853797

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853781

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 15

Điện thoại: 072811900

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853782

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 24

Điện thoại: 072812200

Địa chỉ: Ấp Hậu Hòa, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853783

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 31

Điện thoại: 072812388

Địa chỉ: Ấp Hậu Hòa, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853784

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 36

Điện thoại: 072851104

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853785

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 37

Điện thoại: 072762344

Địa chỉ: Ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853786

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 40

Điện thoại: 072851613

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853787

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 45

Điện thoại: 072813014

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853793

Tên bưu cục: Đức Hòa số 50

Điện thoại: 072763146

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853794

Tên bưu cục: Đức Hòa số 57

Điện thoại: 072766023

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853795

Tên bưu cục: Đức Hòa số 65

Điện thoại: 072850453

Địa chỉ: Sô´109, Ấp Bình Hữu 2, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853796

Tên bưu cục: Đức Hòa số 73

Điện thoại: 072813008

Địa chỉ: Ấp Hậu Hòa, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853780

Tên bưu cục: Đức Hòa Thượng

Điện thoại: 02723852253

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>