MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đức Lạng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485380

Tên bưu cục: Đức Lạng

Điện thoại: 830003

Địa chỉ: Thôn tân sơn, Xã Đức Lạng Đức Lạng Đức Thọ Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>