MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Lập Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An là Mã bưu chính 85374, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An là 85374.

2. Mã bưu chính 85374 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85374 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Lập Thượng Đức Hoà, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85374 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An

Mã bưu chính Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An có 5 số là 85374, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 853752

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853741

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 1

Điện thoại: 072852990

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853742

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 12

Điện thoại: 072811750

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853743

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 19

Điện thoại: 072811961

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853744

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 28

Điện thoại: 072812319

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853745

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 30

Điện thoại: 072812973

Địa chỉ: Ấp Đức Ngãi 2, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853750

Tên bưu cục: Đức Hòa Số 48

Điện thoại: 072813063

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853751

Tên bưu cục: Đức Hòa số 49

Điện thoại: 072813734

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853740

Tên bưu cục: Đức Lập Thượng

Điện thoại: 02723852520

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Đức Hoà Long An

Xem chi tiết>>