MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đức Lĩnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 486670

Tên bưu cục: Đức Lĩnh

Điện thoại: 814277

Địa chỉ: Xóm 2 bình phong, Xã Đức Lĩnh Đức Lĩnh Vũ Quang Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 486686

Tên bưu cục: Đức Lĩnh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 5 Vĩnh Phong, Xã Đức Lĩnh Đức Lĩnh Vũ Quang Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>