MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đức Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 432640

Tên bưu cục: Đức Long

Điện thoại: 01256103279

Địa chỉ: Thôn Hiền Quan 1, Xã Đức Long Đức Long Nho Quan Ninh Bình

Xem chi tiết>>