MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Mạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông là Mã bưu chính 64181, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông là 64181.

2. Mã bưu chính 64181 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64181 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Mạnh ĐắK Mil, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64181 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông có 5 số là 64181, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Mạnh, ĐắK Mil, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641820

Tên bưu cục: Đức Lệ

Điện thoại: 02613742958

Địa chỉ: Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh Đức Mạnh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641810

Tên bưu cục: Đức Mạnh

Điện thoại: 02613746130

Địa chỉ: Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh Đức Mạnh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641828

Tên bưu cục: Đức Mạnh 1

Điện thoại: 746348

Địa chỉ: Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh Đức Mạnh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641831

Tên bưu cục: Đức Mạnh 2

Điện thoại: 746190

Địa chỉ: Thôn Đức Hoà, Xã Đức Mạnh Đức Mạnh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641829

Tên bưu cục: Đức Mạnh 3

Điện thoại: 746353

Địa chỉ: Thôn Đức An, Xã Đức Mạnh Đức Mạnh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641830

Tên bưu cục: Đức Mạnh 4

Điện thoại: 746388

Địa chỉ: Thôn Đức Thuận, Xã Đức Mạnh Đức Mạnh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641832

Tên bưu cục: Đức mạnh 5

Điện thoại: 746500

Địa chỉ: Thôn Đức Ái, Xã Đức Mạnh Đức Mạnh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>