MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông là Mã bưu chính 64194, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông là 64194.

2. Mã bưu chính 64194 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64194 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Minh ĐắK Mil, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64194 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông có 5 số là 64194, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Minh, ĐắK Mil, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641957

Tên bưu cục: Chợ Đak Sak

Điện thoại: 742929

Địa chỉ: Thôn Xuân Phong, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641964

Tên bưu cục: Đức Minh 1

Điện thoại: 740501-741928

Địa chỉ: Thôn Bình Thuận, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641963

Tên bưu cục: Đức Minh 2

Điện thoại: 750333

Địa chỉ: Thôn Xuân Trang, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641958

Tên bưu cục: Đức Minh 2

Điện thoại: 740600 -750333

Địa chỉ: Thôn Bình Thuận, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641959

Tên bưu cục: Đức Minh 3

Điện thoại: 750256

Địa chỉ: Thôn Xuân Trang, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641960

Tên bưu cục: Đức Minh 3

Điện thoại: 750255

Địa chỉ: Thôn Xuân Trang, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641961

Tên bưu cục: Đức Minh 3

Điện thoại: 750255

Địa chỉ: Thôn Xuân Trang, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641962

Tên bưu cục: Đức Minh 4

Điện thoại: 750016

Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641965

Tên bưu cục: Đức Minh 5

Điện thoại: 742865

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Đức Minh Đức Minh ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>