MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận là Mã bưu chính 80149, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận là 80149.

2. Mã bưu chính 80149 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80149 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Nghĩa Phan Thiết, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80149 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận có 5 số là 80149, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 801490

Tên bưu cục: Đức Nghĩa 1

Điện thoại: 818840

Địa chỉ: Đường Trưng Nhị, Phường Đức Nghĩa Đức Nghĩa Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801000

Tên bưu cục: Ngã 7

Điện thoại: 02523817371

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ-, Phường Đức Nghĩa Đức Nghĩa Phan Thiết Bình Thuận

Xem chi tiết>>