MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước là Mã bưu chính 83170, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước là 83170.

2. Mã bưu chính 83170 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 83170 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Phong Bù Đăng, Bình Phước.

Ngoài ra, Mã bưu chính 83170 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước

Mã bưu chính Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước có 5 số là 83170, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 831700

Tên bưu cục: Bù Đăng

Điện thoại: 02713974774

Địa chỉ: Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Bù Đăng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831750

Tên bưu cục: Bù Đăng

Điện thoại: 02713974774

Địa chỉ: Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Bù Đăng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831950

Tên bưu cục: Bù Đăng

Điện thoại: 02713974774

Địa chỉ: Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Bù Đăng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831708

Tên bưu cục: Đức Phong 1

Điện thoại: 975254

Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Bù Đăng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831709

Tên bưu cục: Đức Phong 2

Điện thoại: 975253

Địa chỉ: Ấp Đức Lập, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Bù Đăng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831920

Tên bưu cục: Đức Phong 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Bù Đăng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831921

Tên bưu cục: Số 30

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Đức Lập, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Bù Đăng Bình Phước

Xem chi tiết>>