MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đức Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485280

Tên bưu cục: Đức Thanh

Điện thoại: 833033

Địa chỉ: Thôn thanh linh, Xã Đức Thanh Đức Thanh Đức Thọ Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>