MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đức Vân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 262320

Tên bưu cục: Đức Vân

Điện thoại: 02093874132

Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân Đức Vân Ngân Sơn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>