MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đức Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn là Mã bưu chính 26100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn là 26100.

2. Mã bưu chính 26100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 26100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đức Xuân Bắc Kạn, Bắc Kạn.

Ngoài ra, Mã bưu chính 26100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn

Mã bưu chính Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn có 5 số là 26100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đức Xuân, Bắc Kạn, Bắc Kạn sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 261130

Tên bưu cục: BCP Bắc Kạn

Điện thoại: 02093871362

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 260100

Tên bưu cục: Bưu cục Khai Thác tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093870778

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 260000

Tên bưu cục: GD Bắc Kạn

Điện thoại: 02093870101

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 260900

Tên bưu cục: Hệ 1

Điện thoại: 02093875741

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261025

Tên bưu cục: KHL Bắc Kạn

Điện thoại: 02093875741

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261140

Tên bưu cục: Phùng Chí Kiên

Điện thoại: 02093875741

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261180

Tên bưu cục: VP BĐT Bắc Kan

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261020

Tên bưu cục: VP BĐTP BẮC KAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Đức Xuân Đức Xuân Bắc Kạn Bắc Kạn

Xem chi tiết>>