MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Dương Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang là Mã bưu chính 92220, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang là 92220.

2. Mã bưu chính 92220 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92220 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Dương Đông Phú Quốc, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92220 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang có 5 số là 92220, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922320

Tên bưu cục: Dương Đông

Điện thoại: 982999

Địa chỉ: Sô´24, Đường Trần Phú, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922202

Tên bưu cục: Hùng Vương

Điện thoại: 846387

Địa chỉ: Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922213

Tên bưu cục: Hùng Vương 1

Điện thoại: 981555

Địa chỉ: Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922216

Tên bưu cục: Hùng Vương 2

Điện thoại: 994272

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922203

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 980555

Địa chỉ: Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922201

Tên bưu cục: Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: 848500

Địa chỉ: Khu Phố 4, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922211

Tên bưu cục: Nguyễn Trung Trực 1

Điện thoại: 983186

Địa chỉ: Sô´239, Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922214

Tên bưu cục: Nguyễn Trung Trực 2

Điện thoại: 980777

Địa chỉ: Khu phố 8, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922330

Tên bưu cục: Phú Quốc

Điện thoại: 02973847952

Địa chỉ: Sô´10, Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922360

Tên bưu cục: Phú Quốc

Điện thoại: 02973980088

Địa chỉ: Sô´10, Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922200

Tên bưu cục: Phú Quốc

Điện thoại: 02973846117

Địa chỉ: Sô´10, Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922215

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Dương Đông Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>