MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Dương Hưu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 232830

Tên bưu cục: Dương Hưu

Điện thoại: 02043586428

Địa chỉ: Thôn Thoi, Xã Dương Hưu Dương Hưu Sơn Động Bắc Giang

Xem chi tiết>>