MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Dương Nội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội là Mã bưu chính 15261, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội là 15261.

2. Mã bưu chính 15261 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 15261 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Dương Nội Hà Đông, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 15261 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội có 5 số là 15261, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 152610

Tên bưu cục: Dương Nội

Điện thoại: 822738

Địa chỉ: Sô´0 số, Thôn La Nội, Xã Dương Nội Dương Nội Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 152611

Tên bưu cục: Dương Nội

Điện thoại: 02433580801

Địa chỉ: Sô´0, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội Dương Nội Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>