MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Dương Xá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 131100

Tên bưu cục: Dương Xá

Điện thoại: 6780225

Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131113

Tên bưu cục: Dương Xá

Điện thoại: 6782002

Địa chỉ: Sô´80, Dãy nhà A, Khu tập thể Nội Thương, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131114

Tên bưu cục: Dương Xá 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´đường 5, Khu Dân Phố Ga Phú Thuỵ, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131115

Tên bưu cục: Dương Xá 2

Điện thoại: 6784389

Địa chỉ: Sô´ngã 4 PThị, Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131116

Tên bưu cục: Dương Xá 3

Điện thoại: 6784450

Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131119

Tên bưu cục: Dương Xá 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Dương Đanh, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131118

Tên bưu cục: Xã Dương Xá

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>