MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Dương Xá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội là Mã bưu chính 13110, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội là 13110.

2. Mã bưu chính 13110 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 13110 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Dương Xá Gia Lâm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 13110 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội có 5 số là 13110, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 131100

Tên bưu cục: Dương Xá

Điện thoại: 6780225

Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131113

Tên bưu cục: Dương Xá

Điện thoại: 6782002

Địa chỉ: Sô´80, Dãy nhà A, Khu tập thể Nội Thương, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131114

Tên bưu cục: Dương Xá 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´đường 5, Khu Dân Phố Ga Phú Thuỵ, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131115

Tên bưu cục: Dương Xá 2

Điện thoại: 6784389

Địa chỉ: Sô´ngã 4 PThị, Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131116

Tên bưu cục: Dương Xá 3

Điện thoại: 6784450

Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131119

Tên bưu cục: Dương Xá 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Dương Đanh, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131118

Tên bưu cục: Xã Dương Xá

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá Dương Xá Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>