MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Duyên Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 333421

Tên bưu cục: Công an Thành phố Lào Cai

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´002, Đường Hoàng Sào, Phường Duyên Hải Duyên Hải Lào Cai Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 333420

Tên bưu cục: Duyên Hải

Điện thoại: 02143821295

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải Duyên Hải Lào Cai Lào Cai

Xem chi tiết>>