MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ea HDing

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63447, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk là 63447.

2. Mã bưu chính 63447 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63447 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ea HDing Cư MGar, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63447 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk có 5 số là 63447, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea HDing, Cư MGar, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 634471

Tên bưu cục: Buôn Sang

Điện thoại: 532105

Địa chỉ: Buôn Ea Sang, Xã Ea H'Ding Ea HDing Cư MGar Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634470

Tên bưu cục: Ea Hdinh

Điện thoại: 0262 3532105

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H'Ding Ea HDing Cư MGar Đắk Lăk

Xem chi tiết>>