MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ea Kmút

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63366, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk là 63366.

2. Mã bưu chính 63366 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63366 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ea Kmút Ea Kar, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63366 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk có 5 số là 63366, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 633660

Tên bưu cục: Ea Kmut

Điện thoại: ?0948028699

Địa chỉ: Thôn Chu Cúc, Xã Ea Kmút Ea Kmút Ea Kar Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633418

Tên bưu cục: Ea Kmút 1

Điện thoại: 624928

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Kmút Ea Kmút Ea Kar Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633674

Tên bưu cục: Ea Kmut 2

Điện thoại: 626300

Địa chỉ: Thôn Chu cúc, Xã Ea Kmút Ea Kmút Ea Kar Đắk Lăk

Xem chi tiết>>