MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ea Ktur

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63813, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk là 63813.

2. Mã bưu chính 63813 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63813 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ea Ktur Cư Kuin, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63813 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk có 5 số là 63813, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 636760

Tên bưu cục: Ea Ktur

Điện thoại: 0262 3656002

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Ktur Ea Ktur Cư Kuin Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636751

Tên bưu cục: Easim

Điện thoại: 636336

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Ktur Ea Ktur Cư Kuin Đắk Lăk

Xem chi tiết>>