MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ea Phê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk là 63300.

2. Mã bưu chính 63300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ea Phê Krông Pắk, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk có 5 số là 63300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Phê, Krông Pắk, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 633000

Tên bưu cục: Ea Kuang

Điện thoại: 0262 3523374

Địa chỉ: Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633035

Tên bưu cục: Ea Phê 1

Điện thoại: 0262 3518347

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633036

Tên bưu cục: Ea Phê 2

Điện thoại: 01666 179508

Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633038

Tên bưu cục: Ea Phê 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633026

Tên bưu cục: Ea Phê 2

Điện thoại: 518106

Địa chỉ: Thôn 4a, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633034

Tên bưu cục: Ea Phê 3

Điện thoại: 523781

Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633037

Tên bưu cục: Ea Phê 4

Điện thoại: 518137

Địa chỉ: Buôn Pon B, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633001

Tên bưu cục: Eaphê 1

Điện thoại: 523833

Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Ea Phê Ea Phê Krông Pắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>