MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ea Ral

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63574, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk là 63574.

2. Mã bưu chính 63574 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63574 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ea Ral Ea HLeo, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63574 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk có 5 số là 63574, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ea Ral, Ea HLeo, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 635740

Tên bưu cục: Ea Ral

Điện thoại: 0262 3779100

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Ral Ea Ral Ea HLeo Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635760

Tên bưu cục: Ea Ral 6

Điện thoại: 779424

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Ral Ea Ral Ea HLeo Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635741

Tên bưu cục: Ea Rall 1

Điện thoại: 779248

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Ral Ea Ral Ea HLeo Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635742

Tên bưu cục: Ea Rall 2

Điện thoại: 779261

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Ral Ea Ral Ea HLeo Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635743

Tên bưu cục: Ea Rall 3

Điện thoại: 779158

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ral Ea Ral Ea HLeo Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635757

Tên bưu cục: Ea Rall 4

Điện thoại: 779182

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Ral Ea Ral Ea HLeo Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635759

Tên bưu cục: Ea Rall 5

Điện thoại: 779451

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Ral Ea Ral Ea HLeo Đắk Lăk

Xem chi tiết>>