MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Gành Hào

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu là Mã bưu chính 96290, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu là 96290.

2. Mã bưu chính 96290 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96290 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Gành Hào Đông Hải, Bạc Liêu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96290 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

Mã bưu chính Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu có 5 số là 96290, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 962902

Tên bưu cục: Bến Đá

Điện thoại: 840616

Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Gành Hào Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962903

Tên bưu cục: Cầu Gạch Dược

Điện thoại: 844622

Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị trấn Gành Hào Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962910

Tên bưu cục: Đông Hải

Điện thoại: 3844448-3844449

Địa chỉ: Ấp 4, Thị trấn Gành Hào Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962930

Tên bưu cục: Đông Hải

Điện thoại: 3844448-3844449

Địa chỉ: Ấp 4, Thị trấn Gành Hào Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962900

Tên bưu cục: Đông Hải

Điện thoại: 3844448-3844449

Địa chỉ: Ấp 4, Thị trấn Gành Hào Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962901

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 3844522

Địa chỉ: Ấp 3, Thị trấn Gành Hào Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu

Xem chi tiết>>