MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Gia Huynh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận là Mã bưu chính 80356, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận là 80356.

2. Mã bưu chính 80356 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80356 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Gia Huynh Tánh Linh, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80356 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận có 5 số là 80356, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 803481

Tên bưu cục: Bắc Ruộng 1

Điện thoại: 062891245

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bắc Ruộng Gia Huynh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803560

Tên bưu cục: Gia Huynh 1

Điện thoại: 02523880569

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Gia Huynh Gia Huynh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803565

Tên bưu cục: Gia Huynh 1

Điện thoại: 587246

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Huynh Gia Huynh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803566

Tên bưu cục: Gia huynh 2

Điện thoại: 01214770439

Địa chỉ: Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh Gia Huynh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803561

Tên bưu cục: Gia Huynh 2

Điện thoại: 880395

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Gia Huynh Gia Huynh Tánh Linh Bình Thuận

Xem chi tiết>>