MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Gia Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 175410

Tên bưu cục: Cầu Binh 3

Điện thoại: 712855

Địa chỉ: Thôn Cao Dương, Xã Gia Khánh Gia Khánh Gia Lộc Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 175415

Tên bưu cục: Gia Khánh

Điện thoại: 02203608932

Địa chỉ: Thôn Bình Đê, Xã Gia Khánh Gia Khánh Gia Lộc Hải Dương

Xem chi tiết>>